Proovi Lelukogu teenuseid 1 kuu jooksul! 

10 eurot - proovikuu

Igaüks on oodatud Lelukogu liikmeks!

 

Lelukogu liikmed saavad laenutada kuni kolm mänguasja lapse kohta kuni kolmeks nädalaks. See tähendab, et kolme nädala kaupa laenutades saab aasta jooksul kokku laenutada 52 lelu. Mida tihedamalt Lelukogus käia, seda rohkem mänguasju on võimalik laenutada.

1 laps - 3 kuud

20 eurot

3 lelu kuni 3 nädalaks

2+ last - 3 kuud

25 eurot  

3 lelu lapse kohta kuni 3 nädalaks

Ainult pusled ja lauamängud

15 eurot - 3 kuud 

  2 lauamängu või puslet kuni 3 nädalaks

Võimalik tasuda ka terve aasta eest:

1 laps - aastatasu 68 € 

2+ last - aastatasu 85 €

Ainult pusled ja lauamängud - aastatasu 51 

Saadaval kinkekaardid väärtuses 3 kuud ja 1 aasta!

Kokkuleppel võimalik ka erisugune liikmelisus: nt lastehoiud, päevakeskused, vanavanemad ja lühiajaline liikmelisus. Kirjutage meile ja leiame ühiselt lahenduse info@lelukogu.ee.

 

Liitumine

1. Loe läbi Lelukogu kasutamiseeskiri.

2. Tule kohale Lelukogu lahtiolekuaegadel ja võta kaasa isikut tõendav dokument.

3. Täida avaldus ja tasu liikmetasu kohapeal sularahas.

4. Vali endale sobivad lelud ja laenuta need endale koju! 

LELUKOGU KASUTUSTINGIMUSED

 

1. Kasutustingimuste kehtivus

1.1. Kasutustingimused kehtivad Lelukogu mänguasjade laenutuse klientide (edaspidi Laenutaja) ja MTÜ Lelukogu (edaspidi Lelukogu) vahel mänguasjade laenutamisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Lelukogust mänguasjade laenutamisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. Lelukogu jätab endale õiguse teha muudatusi kasutustingimustes, laenutuspakettides ja hinnakirjas. Nimetatud muudatusi kajastatakse www.lelukogu.ee veebilehel.

 

2. Registreerumine

2.1. Registreerumiseks täita Lelukogus kohapeal registreerimisleht ja valida soovitud laenutamise pakett.

2.2. Laenutamise õigus jõustub hetkest kui Laenutaja on tasunud valitud laenutamise paketi eest kohapeal sularahas või internetipangas vastavalt e-arvele.

2.3. Pere registreerimisel võib mänguasju laenata ja tagastada iga vanem kui 12 aastane pereliige (s.t. et kui esmane registreerimine on vanemaga koos tehtud, võib edaspidi nt 12 aastane laps tulla ka üksi mänguasju tagastama ja uuesti laenama).

2.4. Laenutamise õigus kehtib kuni tasutud perioodi lõpuni.

2.5. Lelukogu teavitab e-mailiga laenutamise õiguse lõpptähtaja lähenemisest Laenutajat ette vähemalt 5 kalendripäeva. Sama e-mailiga edastab Lelukogu ka uue arve samasuguse laenupaketi kohta. Uue arve tasumisega kinnitab Laenutaja soovi teenusega jätkata ning laenutamise õigus pikeneb katkematult.

 

3. Laenutamine

3.1. Iga laps võib Lelukogust laenutada kuni kolm mänguasja maksimaalselt kolmeks nädalaks (v.a. ainult lauamängude ja puslede pakett – laps saab laenutada 2 mängu maksimaalselt kolmeks nädalaks).

3.2. Pikendamine pole lubatud, see tähendab, et ka tagastamisel pole võimalik samal päeval sama mänguasja uuesti laenutada.

3.3. Lisamänguasju võib laenutada makstes täiendavalt ühekordse tasu 5 € lelu kohta.

4. Leppetrahvid

4.1. Leppetrahvi 2,5 €/ nädalas kohaldatakse, kui mänguasjad pole õigel hetkel tagastatud 3-nädalase laenutähtaja lõppemisel.

5. Puuduvad tükid ja katkised mänguasjad

5.1. Palume enne mängima asumist ja enne mänguasja tagastamist kontrollida, et mänguasi oleks terve ja kõik loetletud tükid olemas. Palume meid informeerida puuduvatest tükkidest.

5.2. Kui mõni mänguasja tükk on kadunud, tuleb tagastada mänguasi selle tükita. Tüki ülesleidmisel palume see tagastada esimesel võimalusel.

5.3. Olenevalt mänguasjast võib Lelukogu puuduva tüki korral nõuda kahju hüvitamist kuni käesoleva mänguasja väärtuse ulatuses.

5.4. Kui mänguasi on katki või ei tööta korrektselt, siis palume sellest koheselt teavitada Lelukogu, et saaksime mänguasja ära parandada või kogust eemaldada. 

5.5. Olenevalt mänguasjast võib Lelukogu katkiminemise korral nõuda kahju hüvitamist kuni käesoleva mänguasja väärtuse ulatuses. Suuremate katkiminemiste korral käsitletakse iga juhtumit eraldi.

6. Puhastamine

6.1. Palume tagastada mänguasjad puhtana ja valmis mängimiseks järgmise pere poolt. Nõue kehtib ka õuemänguasjade kohta.

7. Turvalisus

7.1. Lelukogu ruumides vastutavad laste eest nende vanemad või järelvaatajad. Meie töötajatel pole lubatud vastutust üle võtta ega teie last hoida ka lühiajaliselt (nt kui käite korraks auto juures jms). 

7.2. Kui märkate Lelukogu ruumides või üritusel kedagi, kes võib kujutada ohtu laste turvalisusele, siis palume sellest esimesel võimalusel meie töötajat teavitada.

7.3. Laenutamisel veenduda, et mänguasi on terve ja teie lapsele ohutu.

7.4. Lapsevanemad ja lapse järelvaatajad vastutavad täielikult selle eest, et laenutatud mänguasjad vastavad nende laste võimetele ja et mänguasjadega mängitakse turvaliselt. Mänguasjadel on peal tootjapoolne soovitatav vanus.

8. Vastutus

8.1. Lelukogu vastutab Laenutaja ees ja Laenutaja vastutate Lelukogu ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

 

9. Isikuandmete kaitse

9.1. Lelukogu registreerimislehel ja Lelukogu kasutamise käigus kogutud infot ja isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsena ja seda ei avaldata kolmandatele osapooltele.

9.2. Lelukogu ei anna Laenutaja isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta neid, välja arvatud seadustega ettenähtud juhtudel.

Leia meid!
  • Black Facebook Icon
LELUKOGU
Kopli tn 4, Tallinn
E kl 11-15
T kl 14-19 
R kl 14-18 
L kl 11-15
info@lelukogu.ee

© 2019 MTÜ Lelukogu. All rights reserved.